Rekomendacje

Program Promocji Polskich Samorządów „Przyjazna Polska”

W programie „Przyjazna Polska” certyfikujemy się po raz czwarty. Tym razem w związku z typowo rolniczym charakterem naszej gminy, dużą liczbą gospodarstw rolnych specjalizujących się w uprawie kukurydzy, rzepaku, buraka cukrowego oraz najnowszych odmian pszenicy postawiliśmy na certyfikację „Specjalistyczna Gmina Agro”.

rozwiń

Rolnicy aktywnie uczestniczyli w konsultacjach społecznych doceniając to, że ich gospodarstwa będą funkcjonować i rozwijać się w gminie wyróżnionej tytułem „Przyjazna Polska” – „Specjalistyczna Gmina Agro”. Starając się corocznie o kolejne certyfikacje pragniemy utwierdzić się, że wielokierunkowy rozwój gminy jest słuszny i sprzyja wszystkim jej mieszkańcom. Gdyż dbałość o mieszkańców jest naszym priorytetem.

Grażyna Pieniążek Wójt Gminy Gać


Tytuł „Przyjazna Polska” stanowi dla naszej gminy bardzo duże wyróżnienie. Dokonana została ocena zewnętrzna naszej działalności i potwierdziło się to że, obraliśmy dobry kierunek rozwoju i jesteśmy gminą przyjazną dla naszych mieszkańców i inwestorów. Stwarza też nam ogromną możliwość wypromowania naszych miejscowości, atrakcji turystycznych oraz osiągnięć gminy w społeczności krajowej i międzynarodowej.

rozwiń

Uzyskany certyfikat „Gmina z tradycją” daje nam możliwości posługiwania się logiem na materiałach promocyjnych, stronie internetowej oraz na różnych konferencjach, spotkaniach itp. Nadany mam certyfikat zobowiązuje i pobudza nas do jeszcze lepszej działalności i stwarzania dobrych warunków do rozwoju Gminy Zarszyn. Nadanie tytułu „Przyjaznej Polski” stanowi szeroką promocje dla naszej gminy. Certyfikat tematyczny „Gmina z tradycją” umożliwia dodatkową i szeroką promocje naszych działań związanych z kulturą, podudzi jeszcze bardziej do szerszego działania osoby, które tworzą tą kulturę. Patronaty medialne i honorowe nad konkursem zwiększają ilość informacji w mediach lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich o naszej gminie. Do tej pory nie mieliśmy możliwości tak szerokiej promocji naszych działań, dzięki programowi „Przyjazna Polska” informacja o dobrej działalności gminy znacznie się poszerzy i będziemy bardziej rozpoznawalni w kraju i zagranicą.

Wymiernym efektem jest to, że przy pozyskiwaniu środków na dziedzictwo kulturowe z zewnątrz możemy, wykorzystać uzyskany certyfikat. Zapraszani jesteśmy przez grupy biznesowe do udziału w różnych konferencjach spotkaniach na terenie całej Polski. Uzyskanie tytułu „Przyjazna Polska” stało się motorem napędowym do realizacji kolejnych przedsięwzięć rozwojowych. Tytułem oraz logo programu możemy pozycjonować gminę jako dobrego partnera i wzbudzać zainteresowanie wśród turystów oraz potencjalnych inwestorów, a także lokalnych i ogólnopolskich mediów. Udział w programie daje możliwości promocji gminy w skali krajowej, stwarza okazje do spotkań z innymi samorządami, a jednocześnie przyczynia się do wymiany informacji, doświadczeń, oraz nawiązywania współpracy i nowych kontaktów z kręgami inwestorskimi. Uzyskany tytuł zobowiązuje nas również do ciągłego utrzymywania i podnoszenia relatywnie wysokiego standardu obsługi inwestorów oraz turystów odwiedzających naszą Gminę.

Andrzej Betlej, Wójt Gminy Zarszyn


Tytuł Przyjazna Polska to swego rodzaju pieczęć potwierdzająca, że samorząd Góry Kalwarii jest otwarty na mieszkańców i stwarza lokalnej społeczności jak najlepsze warunki życia. Otrzymać takie wyróżnienie – to wielka satysfakcja i niewątpliwa wizerunkowa korzyść.

To także cenna wskazówka, że warto naszą gminę odwiedzić i warto w niej zamieszkać.

Dariusz Zieliński, Burmistrz Gminy Góra Kalwaria


Wyróżnienie zdobyte w programie „Przyjazna Polska” jest potwierdzeniem, że rozwój gminy Brwinów idzie w dobrym kierunku. Gmina corocznie przeznacza niemal połowę swojego budżetu na wydatki inwestycyjne: buduje sieci wodociągowo-kanalizacyjne, tworzy i rozbudowuje bazę oświatową, sportową i kulturalną.

rozwiń

Obecnie liczy ponad 24 tys. mieszkańców i ta liczba stale rośnie. Bliska odległość od stolicy i dobra komunikacja, a jednocześnie kameralność i cisza sprawiają, że w gminie Brwinów warto się osiedlić. Udział w programie „Przyjazna Polska” daje szansę wymiany doświadczeń między różnymi jednostkami samorządu terytorialnego. Jako Brwinów możemy się pochwalić nowoczesną halą sportową, która spełnia normy budynku pasywnego. Połączenie ekologii i rozwoju kultury fizycznej to jedna z możliwych dróg do tworzenia miejsca przyjaznego dla mieszkańców. Ocena dokonywana przez ekspertów programu jest obiektywnym spojrzeniem na nasze dotychczasowe działania, a uzyskany tytuł – mobilizacją do dalszej pracy.

Arkadiusz Kosiński, Burmistrz Gminy Brwinów


Uhonorowanie gminy Haczów - po raz czwarty już - prestiżowym certyfikatem „Przyjazna Polska” to dla nas ogromne wyróżnienie. Cieszymy się, że Członkowie Kapituły Programu docenili piękno ziemi haczowskiej. Jest to powód do dumy dla mieszkańców i przedsiębiorców, którzy tworzą potencjał turystyczny naszej gminy.

rozwiń

Jako samorząd kładziemy duży nacisk na systematyczny rozwój i modernizację istniejącej infrastruktury drogowej, technicznej, bazy sportowej i rekreacyjnej. Uzyskanie certyfikatu „Przyjazna Polska” potwierdza pozycję gminy Haczów wśród najlepszych gmin w kraju, otwierając drogę dialogu i wymiany doświadczeń z innymi samorządami. To także weryfikacja obranego kierunku działania i pracy wszystkich zaangażowanych osób. Udział w programie ma duże znaczenie również dla promocji funkcjonującej w naszej gminie bazy turystyczno-rekreacyjnej. Certyfikat tematyczny „Kraina Turystyki i Przygody” jest rekomendacją dla wszystkich, którzy chcieliby aktywnie spędzić czas, przeżyć u nas niezapomniane chwile, czy zobaczyć unikatowe zabytki. Jesteśmy gminą, do której z pewnością warto przyjechać!

mgr inż. Stanisław Jakiel, Wójt Gminy Haczów


Tytuł „Przyjazna Polska” jest dla nas powodem do dużej radości, ale przede wszystkim, wielką mobilizacją do dalszej, sumiennej pracy na rzecz jeszcze szybszego rozwoju naszego obszaru. Ten niewątpliwy sukces naszej gminy powstał na gruncie pasji zarządzających nią osób.

rozwiń

Między innymi w ten sposób urzeczywistniamy marzenia związane z jeszcze szybszym rozwojem Tarczyna.Tytuł „Przyjazna Polska” wzmacnia siłę promocji gminy jako niezwykle atrakcyjnego, zacisznego i malowniczego obszaru, umiejętnie łączącego tradycje z nowoczesnością, wyrastającego na czołową gminę w regionie. Efektem uzyskania tego tytułu jest m.in. rosnące zainteresowanie inwestorów, którzy chętnie lokują tu swój kapitał, jak również stale zwiększająca się liczba mieszkańców. Tarczyn postrzegany jest jako gmina idealna do osiedlania się, rekreacji i odpoczynku, gmina przyjazna przedsiębiorcom, która co roku zdobywa szereg prestiżowych wyróżnień będących znakomitymi dowodami na to, jak prężnie rozwija się nasz obszar.

Szymon Woźniak, Inspektor ds. promocji, Gmina Tarczyn


Więcej rekomendacji

3zavni