Co warto zobaczyć u uczestników Programu „Przyjazna Polska”?

Co warto zobaczyć u uczestników Programu „Przyjazna Polska”?

W okresie wakacyjnym i nie tylko wyjeżdżamy za miasto, łatwiej otwieramy się na nowe doświadczenia, odwiedzamy nowe miejsca, czekamy na przygodę, która przez kolejne miesiące będzie kanwą do snucia wieczornych opowieści przy kominku, czy lampce czegoś mocniejszego, niż sok z czarnych porzeczek. A gdyby tak wyjechać za miasto i odpocząć od zgiełku i codziennego biegu? Na polskiej mapie są miejsca nie tak często odwiedzane, wolne od tłumów turystów, a w których można obcować z bogatym dziedzictwem historycznym regionu, czy też napawać się wspaniałymi krajobrazami. Sprawdźcie, co w swojej ofercie dla miłośników historii, przyrody oraz aktywnego wypoczynku mają Uczestnicy Programu „Przyjazna Polska”!

Gmina Góra Kalwaria
Gmina Góra Kalwaria
 • Zamek Książąt Mazowieckich w Czersku. Zbudowany na przełomie XIV i XV wieku w celach obronnych. Grubość jego murów sięgała 2 metrów. Do dzisiaj zachowała się większość murów zamkowych oraz trzy wieże, z których można podziwiać panoramę Doliny Czerskiej. Obecnie zamek jest nie tylko wspaniałą pamiątką, ale także ośrodkiem kultury, do którego napływają goście z całej Polski. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami odział w Czersku zaprasza na interaktywne zajęcia w ramach projektu "Nasza Ojcowizna. Żywe Lekcje Historii na Zamku w Czersku", które odbywają się co roku w okresie od maja do października.

 • Dwór cadyka i Dom Modlitwy zbudowany dla Izaaka Meir Alter, który osiadł na tych terenach około 1859 roku oraz dla odwiedzających go chasydów. W pewnym momencie pielgrzymkowy ruch żydowski był tak duży, że koniecznym było wybudowanie kolejki wąskotorowej na trasie Warszawa- Góra Kalwaria.

 • Kraina Jeziorki to ponad 400 km szlaków rowerowych leżących w dolinie rzeki Jeziorki. Główny szlak biegnący zgodnie z nurtem rzeki ma aż 82 km długości. W okolicy licznie występują rezerwaty oraz leśne kompleksy wypoczynkowe.

Gmina Tryńcza
Gmina Tryńcza
 • Galeria Sztuki „Pod Aniołem” oferuje pełen wachlarz wydarzeń artystycznych. Organizowane są w niej m.in. wernisaże prac lokalnych artystów oraz gości spoza województwa podkarpackiego.

 • Wiata Widokowa przy ujściu Wisłoka do Sanu, do której można dotrzeć trasą pieszo-rowerową. Tuż obok wiaty znajduje się stanowisko do rozpalenia ogniska oraz stoły i ławki.

 • Izba Turka i Izba Orkiestralna to miejsca, w których można zobaczyć archiwalne przedmioty i pamiątki dotyczące Orkiestry Dętej oraz Straży Grobowej. Dzięki temu możliwe jest zetknięcie się z głęboko zakorzenioną tradycją gminy. Od dawien dawna parady "Turków" są stałym elementem świąt wielkanocnych i wpisały się w kulturę regionu tak mocno, że trudno sobie wyobrazić ten szczególny czas bez parady. Tryńcza to jeden z niewielu regionów, gdzie wspomniany obyczaj jest tak silnie pielęgnowany.

Gmina Gać
Gmina Gać
 • Uniwersytet Ludowy w Gaci został wybudowany w latach 1935-36. Uniwersytet prowadził działalność oświatowo-wychowawczą, co znacząco przyczyniło się do poprawy stanu wiedzy ludności wiejskiej w okolicy. W pierwszych trzech latach funkcjonowania uniwersyteckie kursy ukończyło 542 uczniów- zarówno chłopców jak i dziewcząt. Obecnie jest to miejsce spotkań z kulturą. W okresie letnim na placu w koło Uniwersytetu odbywają się festyny.

 • Kościół Parafialny w Gaci wzniesiono w latach 1893-1894. Pierwszy kościół drewniany został spalony przez Tatarów w 1624. Na jego miejscu wzniesiono drewnianą świątynię p. w. Wszystkich Świętych. Obecnie istniejąca świątynia jest trzecim z kolei kościołem w Gaci. Stanowi on pod względem architektonicznym i historycznym charakterystyczny element krajobrazu kulturowego miejscowości.

 • Cmentarzysko Ciałopalne zostało odnalezione w roku 1909 a datowane jest na II lub III wiek n.e. Na terenie cmentarzyska zbadano 180 grobów, które były bogato wyposażone w naczynia, broń oraz ozdoby.

Gmina Świlcza
Gmina Świlcza
 • Regionalny Dom Tradycji Ludowych w Trzcianie. Działka pod jego budowę została ofiarowana przez Jana Piątka w 1904 roku. Na przestrzeni lat w budynku tym mieściły się m.in.: Rada Gminna, Kasa Stefczyka, sala widowiskowa, świetlica gromadzka, Klub Inteligencji Wiejskiej z klubokawiarnią oraz Biblioteka Publiczna. Teraz można podziwiać w nim tradycyjną kulturę ludową.

 • Nizinny szlak żółty „Dookoła Rzeszowa" to trasa zarówno piesza, narciarska jak i kolarska. Liczy łącznie ponad 120 km, ale można pokonywać ją także odcinkami. Trasa wiedzie przez przepiękny krajobraz okolic Rzeszowa.

 • Ścieżka edukacyjna rozciąga się na 5 km długości a do jej zwiedzenia potrzeba ok 3 godzin. Posiada ona unikatowe walory przyrodnicze. Na terenie ścieżki występują fragmenty lasów olszowych oraz stadia inicjalne lasów łęgowych, olsów i grądów. Natomiast na miedzach i przydrożach śródpolnych pospolity jest zespół wrotycza z bylicą pospolitą. Półnaturalne i antropogeniczne zbiorowiska łąkowe opanowuje bogaty florystycznie zespół rajgrasu wyniosłego, a na wilgotnych stale podtopionych łąkach występuje zbiorowisko ostrożenia warzywnego i rdestu wężownika.

11j7vu