Nagrody

Nagrody Programu „Przyjazna Polska”

Statuetka „Przyjazna Polska”

Certyfikat oraz tytuł i godło Laureata programu „Przyjazna Polska” 

Przyznawane są wszystkim uczestnikom Programu spełniającym wymogi regulaminowe.

Certyfikat „Przyjazna Polska” będzie zawierał symbol lub symbole certyfikacji tematycznych wskazanych przez Uczestnika w procesie certyfikacji.

Laureaci nabywają prawo do posługiwania się godłem promocyjnym „Przyjazna Polska” przez okres 1 roku od daty jego przyznania.

Statuetka „Przyjazna Polska” 

Nagroda przewidziana dla uczestników, którym Kapituła przyzna godło promocyjne „Przyjazna Polska” trzy razy z rzędu.

 

 

 

Wyróżnienie w programie „Przyjazna Polska”

Nagroda specjalna, która może być przyzna przez Kapitułę Programu w ramach każdej certyfikacji tematycznych.

 

 

Prawo do postawienia promocyjnej tablicy drogowej

Laureat programu ma prawo postawienia promocyjnej tablicy drogowej z napisem:

 

Laureat Programu „Przyjazna Polska”

 

oraz tablicy z nazwą certyfikacji tematycznej, w której wziął udział i uzyskał certyfikat. Wzory tablic będą udostępnione Laureatom bezpłatnie.

 

 

Dodatkowe nagrody i wyróżnienia 

Kapituła może przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia dla samorządów, które wyróżniają się znacząco spośród pozostałych Laureatów  programu.

 

 

 

 

 

 

 

cnw69z