Kontakt

BIURO PROGRAMU „PRZYJAZNA POLSKA”
ul. Dworzysko 55, 35-213 Rzeszów

Kapituła i Komisja Programu
tel.: 606 100 900, e-mail: info@przyjaznapolska.pl

Sprawy organizacyjne związane z obsługą finansową:
e-mail: biuro@przyjaznapolska.pl

Public Relations i kontakty z mediami:
e-mail: pr@przyjaznapolska.pl

KRS: 0000125958, Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Regon 690248866, NIP: 8130139611
qkelal