Korzyści

 • Możliwość posługiwania się godłem promocyjnym „Przyjazna Polska” – umożliwia to promocję samorządu i może mieć pozytywny wpływ na życie gospodarcze Gminy/Miasta/Powiatu.

 

 • Możliwość posługiwania się certyfikatem tematycznym w  wybranym przez samorząd obszarze  – pokazuje wyjątkowe kompetencje Gminy/Miasta/Powiatu oraz ułatwia promocję, np. uzyskanie certyfikatu „Kraina Turystyki” może wpłynąć na zwiększenie zainteresowania turystów, reklamę lokalnych atrakcji, pobudzenie rozwoju agroturystyki oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

 

 • Podkreślenie przyjaznego nastawienia do biznesu – przyciągnięcie nowych inwestorów i pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości.

 

 • Potwierdzenie profesjonalnego podejścia do zarządzania – uwiarygodnienie Gminy/Miasta/Powiatu jako atrakcyjnego miejsca zamieszkania.

 

 • Zaprezentowanie szerokiemu gronu bogatej historii i wielowiekowych tradycji Gminy/Miasta/Powiatu – potwierdzenie wagi lokalnych wartości i możliwość podzielenia się nimi. 

 

 • Możliwość zaistnienia na turystycznej mapie Polski – pokazanie lokalnych atrakcji, trafienie do nowych grup turystów, pobudzenie ruchu turystycznego. 

 

 • Potwierdzenie zrównoważonego rozwoju Gminy/miasta/Powiatu – zadeklarowanie dbania o lokalne zasoby przyrodnicze i zdrowy styl życia mieszkańców. 

 

 • Podkreślenie wysokiego poziomu informatyzacji Gminy/Miasta/Powiatu – zachęcenie lokalnej społeczności i lokalnego biznesu do korzystanie z usług urzędu za pomocą stosowanych e-narzędzi; poinformowanie o prowadzonej szerokiej edukacji informatycznej wśród dzieci i młodzieży oraz seniorów, a także innych grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

 • Wyróżnienie się doskonałymi warunkami dla rozwoju nowoczesnej działalności rolniczej – wskazanie dotychczasowych osiągnięć, oferowanych szkoleń i innego typu udogodnień dla osób zajmujących się tego typu działalnością. 

 

 • Zaprezentowanie Gminy/Miasta/Powiatu jako wyjątkowego miejsca oferującego szczególne warunki sprzyjające poprawie zdrowia i urody – zaproszenie osób szukających pomysłu na biznes oraz tych, którzy chętnie skorzystaliby ze wspaniałych walorów lokalnej przyrody oraz oferowanych usług. 

 

 • Podkreślenie wyjątkowej oferty Gminy/Miasta/Powiatu dla rodzin oraz seniorów – poinformowanie ich o lokalnej ofercie i oferowanym udogodnieniom, co może przełożyć się między innymi na zwiększenie liczby nowych mieszkańców czy podniesienie wysokości dochodu z podatków. 

 

 • Możliwość wykazania swoich kompetencji w 13 wskazanych w regulaminie zakresach tematycznych.

 

 • Promocja Gminy/Miasta/Powiatu:
 • patronaty medialne i honorowe;
 • informowanie mediów lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich oraz tych wskazanych przez Gminy/Miasta/Powiaty;
 • informowanie Urzędów Marszałkowskich, Urzędów Wojewódzkich;
 • informowanie przedsiębiorców, Izby Gospodarcze;
 • możliwość zamieszczania informacji dotyczących Gminy/Miasta/Powiatu na stronie programu;
 • reklamy i informacje na stronach partnerów medialnych zapraszające do zapoznania się z listą Uczestników;
 • przesyłanie do wiadomości Gminy/Miasta/Powiatu specjalnych ofert (np. partnerów medialnych) kierowanych jedynie do Uczestników i Laureatów programu;
 • umożliwienie udziału w uroczystości wręczenia certyfikatów i nagród programu (do udziału w uroczystości zaproszeni zostaną m.in. media, przedstawiciele centralnych władz państwowych, organizacji gospodarczych, parlamentarzystów, ambasad czy potencjalnych inwestorów).
lxe6l5