Opieka wczesnorozwojowa i senioralna

„Opieka wczesnorozwojowa i senioralna” / „Premium Home Location”

Jedna z 9 certyfikacji tematycznych w programie „Przyjazna Polska” – świetny wybór dla gmin i miast, które stwarzają dobre warunki do zamieszkania oraz sprzyjają osadnictwu

Sprawdź wymagania standardu!

  • Gmina/miasto tworzy dobre warunki do rozwoju inwestycji mieszkaniowych obejmujących budownictwo.
  • Na terenie gminy/miasta funkcjonują jednostki handlowe i usługowe, co umożliwia mieszkańcom realizację większości potrzeb bytowych.
  • Gmina/miasto przywiązuje dużą wagę do powstawania i odpowiedniego funkcjonowania placówek oświatowych.
  • Gmina/miasto przywiązuje dużą wagę do wykorzystania bazy sportowo-rekreacyjnej i/lub stwarza możliwość korzystania z zasobów przyrodniczych istniejących na jej terenie.
  • W gminie/mieście funkcjonuje sprawny system informowania mieszkańców o podejmowanych na jej terenie przedsięwzięciach ekonomicznych, społecznych i kulturalnych.
  • Gmina/miasto zasięga głosu mieszkańców w zakresie kształtowania zasad jej rozwoju oraz konsultuje
  • z mieszkańcami najważniejsze sprawy lub bada ich preferencje i oczekiwania w tym zakresie.
  • Gmina/miasto podejmuje inicjatywy na rzecz polepszenia jakości życia mieszkańców.
  • Gmina/miasto prowadzi zrównoważony rozwój.
Wyślij zgłoszenieZapoznaj się z RegulaminemAnkieta Programu Przyjazna Polska
Ankieta tematyczna
ttzn2i