Certyfikacja

Uzyskaj Certyfikat programu „Przyjazna Polska”!

Program „Przyjazna Polska” to przedsięwzięcie, do udziału w którym może zostać zgłoszona każda polska jednostka samorządu terytorialnego (gmina/miasto/powiat), niezależnie od wielkości, liczby mieszkańców oraz położenia.

Certyfikat „Przyjazna Polska” można uzyskać w 5. prostych krokach

Krok 1. Przystąp do programu.

Chcąc uzyskać certyfikat „Przyjazna Polska”, gmina/miasto/powiat powinny spełniać kryteria zawarte w regulaminie.

Konieczne jest również wypełnienie Deklaracji zgłoszeniowej oraz ankiety podstawowej. Link do tych dokumentów podajemy poniżej.

Deklaracja zgłoszeniowa – wypełnij ją już teraz!

Ankieta podstawowa – sprawdź zakres merytoryczny i wypełnij ją teraz!

Krok 2. Wybierz certyfikację tematyczną i zaprezentuj mocne strony swojej gminy, miasta lub powiatu

Uczestnicy programu „Przyjazna Polska” mogą zaprezentować swoje mocne strony w aż 13 certyfikacjach tematycznych. W tym celu powinny do 15 sierpnia 2024 r. wypełnić ankietę: podstawową oraz minimum jedną wybraną ankietę tematyczną.

Kliknij, aby poznać certyfikacje tematyczne obowiązujące w edycji 2024.

Krok 3. Wyślij wypełnione ankiety: podstawową i tematyczną do biura Programu

Wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania gminy/miasta/powiatu ankiety (podstawową i tematyczną) należy wysłać na podany w regulaminie adres biura Programu:

BIURO PROGRAMU „PRZYJAZNA POLSKA”
ul. Dworzysko 55, 35-213 Rzeszów
tel. 606 100 900

Zeskanowane wraz z podpisami wersje elektroniczne ankiet należy przesłać na adres e-mail: info@przyjaznapolska.pl

Krok 4. Teraz nasza kolej – poznajemy Uczestników Programu

Przesłane przez Uczestników ankiety są weryfikowane przez Komisję Programu. Po pozytywnej weryfikacji (formalnej oraz merytorycznej) w gminie/mieście/powiecie może odbyć się audyt mający na celu potwierdzenie danych zawartych w ankiecie oraz uzyskanie dodatkowych informacji świadczących o spełnianiu wymagań Programu.

Do końca września zostaną podsumowane wyniki Programu i przygotowane rekomendacje nagród dla poszczególnych Uczestników.

Krok 5. Czas na nagrody!

Jesteś wśród Laureatów! Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród Programu „Przyjazna Polska” nastąpi podczas specjalnej gali, która odbędzie się do końca 2024 roku. Nie może tam Ciebie zabraknąć!

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie w przypadku pytań, prosimy o kontakt z biurem programu: tel. 606 100 900, e-mail: info@przyjaznapolska.pl

obr7az