Nagrody

Statuetka „Przyjazna Polska”Certyfikat oraz tytuł i godło Laureata programu „Przyjazna Polska” – przyznawane wszystkim uczestnikom programu, którzy spełniają wymogi regulaminowe.

Certyfikat zostanie opatrzony symbolem wybranej certyfikacji tematycznej.

Statuetka „Przyjazna Polska” – nagroda przewidziana dla uczestników, którym Kapituła przyzna godło promocyjne „Przyjazna Polska” trzy razy z rzędu.

Wyróżnienie w programie „Przyjazna Polska” – nagroda specjalna przyznawana przez Kapitułę programu w ramach certyfikacji tematycznych.

Prawo do postawienia promocyjnej tablicy drogowej – laureat programu ma prawo postawienia promocyjnej tablicy drogowej z napisem Laureat Programu „Przyjazna Polska” oraz tablicy z nazwą certyfikacji tematycznej (jeśli się jej poddał). Wzory tablic będą udostępnione bezpłatnie.

Diamentowa Statuetka „Przyjazna Polska” – nagroda przewidziana dla wszystkich uczestników którym Kapituła przyzna godło promocyjne „Przyjazna Polska” dziesięć razy z rzędu.

Kapituła może przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia dla samorządów, które wyróżniają się znacząco spośród pozostałych Uczestników programu.

Laureaci nabywają prawo do posługiwania się godłem promocyjnym „Przyjazna Polska” przez okres 1 roku od daty jego przyznania.

0v2cyn