„Kraina Zdrowia i Urody” / „Beauty, Health and Spa”

Jedna z 9 certyfikacji tematycznych w programie „Przyjazna Polska” – certyfikacja dla gmin i miast, które oferują dobre warunki do poprawy zdrowia i pielęgnacji urody.

Sprawdź wymagania standardu!

  • Gmina/miasto posiada status uzdrowiska lub na jej terenie zlokalizowana jest infrastruktura stwarzająca dobre warunki do poprawy zdrowia i pielęgnacji urody.
  • Gmina/miasto dba o stan środowiska naturalnego.
  • Gmina/miasto posiada tereny zielone lub inne rekreacyjne, które umożliwiają odpoczynek na świeżym powietrzu.
  • Gmina/miasto i funkcjonujące na terenie gminy jednostki działające na rzecz poprawy zdrowia dodatkowo oferują aktywności mające na celu upowszechnienie kultury, rekreacji, zdrowego stylu życia itp.
  • Na terenie gminy/miasta znajdują się dostępne publicznie obiekty sportowo-rekreacyjne (mogą być odpłatne).
  • Na terenie gminy/miasta zapewniono bezpłatny dostęp do literatury i/lub prasy i/lub Internetu (biblioteki, salony prasowe, punkty informacyjne itp).
  • Gmina/miasto aktywnie promuje swoje walory prozdrowotne i wypoczynkowe.
Wyślij zgłoszenieZapoznaj się z RegulaminemAnkieta Programu Przyjazna Polska
Ankieta tematyczna
syisql