„Certyfikowana Lokalizacja Biznesu” / „Premium Business Destination”

Jedna z 9 certyfikacji tematycznych w programie „Przyjazna Polska” – propozycja dla Gmin i miast, które stwarzają dobre warunki do lokowania i rozwoju biznesu oraz inwestycji.

Sprawdź wymagania standardu!

  • Gmina/miasto współpracuje z biznesem w sposób wykraczający poza typowe obowiązki wynikające z przepisów prawa.
  • Gmina/miasto stwarza możliwości podejmowania działalności gospodarczej, lokalizacji nowych zakładów lub rozbudowy jednostek gospodarczych.
  • W gminie/mieście funkcjonują sprawne procedury obsługi i udzielania informacji, pozwalające na szybkie i przejrzyste udzielenie odpowiedzi dotyczących rozpoczynania lub prowadzenia biznesu.
  • Dostęp do władz gminy/miasta i pracowników merytorycznych jest bezproblemowy.
  • Wszelkie decyzje administracyjne, a szczególnie te związane ze współpracą z biznesem są podejmowane bez zwłoki.
  • W przypadkach decyzji odmownych gmina/miasto podaje uzasadnienie lub podstawę prawną odmowy.
  • Gmina/miasto ma sformułowaną pisemną ofertę dla biznesu i pozostałych inwestorów, określającą warunki podejmowania, lokalizacji i prowadzenia działalności gospodarczej.
    Poziom, jakość i dostęp do infrastruktury technicznej oraz plany rozwojowe w tym zakresie umożliwiają realizację nowych inwestycji lub rozpoczynanie działalności gospodarczej.
Wyślij zgłoszenieZapoznaj się z RegulaminemAnkieta Programu Przyjazna Polska
Ankieta tematyczna
rxq62p