„Gmina z Tradycją” / „Traditional Community”

Jedna z 9 certyfikacji tematycznych w programie „Przyjazna Polska” – propozycja idealna dla gmin i miast, które pielęgnują i promują tradycje lokalne, narodowe, kulturowe czy religijne.

Sprawdź wymagania standardu!

  • Gmina/miasto pielęgnuje ważne tradycje narodowe i/lub kulturowe i/lub religijne.
  • Gmina/miasto regularnie organizuje uroczystości związane z przestrzeganiem określonej tradycji.
  • Gmina/miasto przywiązuje duże znaczenie do wyglądu obiektów, miejsc, przestrzeni publicznych związanych z tradycją.
  • Gmina/miasto prowadzi działania edukacyjne związane z kultywowaniem danej tradycji.
  • Gmina/miasto pielęgnuje tradycyjne zajęcia i/lub rzemiosła.
  • Gmina/miasto prowadzi działania na rzecz integracji mieszkańców i budowy więzi miedzy nimi.
  • Gmina/miasto udostępnia i upowszechnia swoje tradycje, a także charakteryzuje się wysoką gościnnością.
  • Gmina/miasto wspiera rozwój ruchu turystycznego.
  • Gmina/miasto prowadzi działania promocyjno-informacyjne na temat posiadanych dóbr w zakresie tradycji i kultury.
Wyślij zgłoszenieZapoznaj się z RegulaminemAnkieta Programu Przyjazna Polska
Ankieta tematyczna
wrvpt8