„Kraina Historii i Kultury” / „History & Culture Destination”

Jedna z 9 certyfikacji tematycznych w programie „Przyjazna Polska” – dobra propozycja dla gmin i miast, dla których ludzie, historia i kultura stanowią podstawowe wartości i chciałyby podzielić się tymi wartościami ze społecznością lokalną, regionalną, krajową i międzynarodową.

Sprawdź wymagania standardu!

  • Gmina/miasto przywiązuje dużą wagę do pielęgnacji miejsc związanych z upamiętnieniem historii i kultury, co znajduje odzwierciedlenie w dbałości o zachowanie śladów kultury materialnej.
  • Gmina/miasto przywiązuje dużą wagę do odpowiedniej ekspozycji i udostępnienia miejsc istotnych z punktu widzenia historii i kultury, regionu czy kraju.
  • Gmina/miasto stwarza warunki do prowadzenia bogatej i różnorodnej działalności kulturalnej.
  • Gmina/miasto prowadzi działania edukacyjne z zakresu historii i kultury.
  • Gmina/miasto regularnie organizuje przedsięwzięcia kulturalne dostępne dla ogółu społeczności.
  • Gmina/miasto inwestuje w rozwój kultury: zarówno materialnie, jak i w kapitał ludzki. (np. poprzez zajęcia pozalekcyjne, rewitalizację obiektów, miejsc oraz obiektów związanych z historią regionu i/lub kraju).
  • Gmina/miasto wspiera w miarę swoich możliwości organizacje społeczne związane z kulturą i historią.
  • Gmina/miasto przykłada dużą wagę do promocji kultury i historii.
Wyślij zgłoszenieZapoznaj się z RegulaminemAnkieta Programu Przyjazna Polska
Ankieta tematyczna
r0yqn4