Przyjazna Polska

Biuro Programu „PRZYJAZNA POLSKA”
ul. Dworzysko 55, 35-213 Rzeszów
tel. 606 100 900
e-mail: info@przyjaznapolska.pl
www.przyjaznapolska.pl

Szanowni Państwo,

Program „Przyjazna Polska” został zaprojektowany jako program promocji polskich samorządów - Gmin, Miast i Powiatów. Jego celem jest zaprezentowanie społeczności krajowej i międzynarodowej wyróżniających się polskich samorządów, wypromowanie ich osiągnięć i możliwości oraz pokazanie, że spełniają wysokie kryteria profesjonalnego zarządzania, mają umiejętności tworzenia korzyści rozwojowych, charakteryzują się przedsiębiorczością i inicjatywą, a także mają do zaoferowania wiele unikatowych atrakcji oraz propozycji spędzania wolnego czasu.

Dzięki zmianom ustrojowym na początku lat 90-tych ubiegłego stulecia nastąpił szybki rozwój demokracji lokalnej, połączony z niekwestionowanym rozwojem polskich gmin. Pod wieloma względami „Polska lokalna” doścignęła, a częstokroć prześcignęła ofertę innych krajów Europy. Jesteśmy mocni, posiadamy duże aktywa i jako kraj oraz lokalne społeczności i samorządy jesteśmy atrakcyjni! TERAZ TRZEBA TO WYKORZYSTAĆ!

Polskie Gminy, aby więcej skorzystać z AKTYWÓW, które wypracowały, potrzebują nowej aktywności, która będzie budowała pozytywny KLIMAT SPOŁECZNO-EKONOMICZNY i zachęcała do podejmowania inicjatyw społecznych, ekonomicznych, kulturalnych i edukacyjnych. Klimat ten jest kluczowym czynnikiem dobrego WSPÓŁDZIAŁANIA władz samorządowych z mieszkańcami, biznesem, światem nauki. To współdziałanie musi również dotyczyć otwarcia na przedstawicieli z innych regionów kraju, naszych sąsiadów, zaprzyjaźnionych krajów Unii Europejskiej i Świata.

UCZESTNICZĄC W PROGRAMIE „PRZYJAZNA POLSKA” UDOWADNIAMY, ŻE MAMY DUŻY POTENCJAŁ WSPÓŁPRACY I JESTEŚMY OTWARCI NA WSPÓŁDZIAŁANIE Z RÓŻNYMI ŚRODOWISKAMI i PARTNERAMI. WSPÓŁDZIAŁANIE TO POWINNO PROWADZIĆ DO REALIZACJI NASZYCH CELÓW STRATEGICZNYCH.

Program „Przyjazna Polska” wskazuje i podkreśla profesjonalne kompetencje w zarządzaniu samorządem oraz pozytywne nastawienie na współpracę, pozwala również na wykazanie się szczególnymi osiągnięciami i rozwojem w konkretnych zakresach tematycznych.

CERTYFIKACJE TEMATYCZNE pozwalają na podkreślenie wyjątkowych kompetencji Gminy / Miasta / Powiatu w następujących zakresach:

 • „Certyfikowana Lokalizacja Biznesu” / „Premium Business Destination”.
 • „Dobre Miejsce Zamieszkania” / „Good Place of Residence”.
 • „Gmina/Miasto Historii i Kultury” // „History & Culture Destination”
 • „Kraina Turystyki” / „Tourist Destination”.
 • „Zielona Gmina” / "Zielony Powiat" / „Green Municipality&rdquo / „Green County”.
 • „eGmina” / "ePowiat" / „eMunicipality” / „eCounty”
 • „Specjalistyczna Gmina Agro” / „Specialized Agro Community”
 • „Gmina z Tradycją” / „Municipality with Tradition”
 • „Kraina Zdrowia i Urody” / „Beauty, Health and Spa Destination”
 • „Rewitalizacja roku” / „Revitalisation of the Year”;
 • „Inwestycja roku” / „Investment of the Year”;
 • „Opieka wczesnorozwojowa i senioralna” / „Early childhood and senior care";
 • „Samorząd przyjazny rodzinie” / „Family Friendly Local government ”.

Każdy uczestnik programu może, uczestnicząc w certyfikacji tematycznej, dodatkowo wyróżnić się w określonej sferze. Służyć temu będzie ATRAKCYJNE oznakowanie tematyczne gminy. Warto też pamiętać o wyborcach, którzy oczekują od gminy dowodów skuteczności. Program „Przyjazna Polska” uwydatni Państwa osiągnięcia i pomoże zbudować dobry klimat społeczny.

Zapraszamy Państwa do udziału w Programie!

Joanna Winiarska-Fafus
Joanna Winiarska-Falfus
Prezes Przyjazna Polska Sp. z o.o.

Program afilowany

<< Powrót

dsdlme